نقش شیر گاز بالاست در پمپ های وکیوم روغنی روتاری

نقش شیر گاز بالاست در پمپ های وکیوم روغنی روتاری

نقش شیر گاز بالاست در پمپ های وکیوم روغنی روتاری: لازم است مختصری قبل از توضیح در مورد گاز در مورد خلاء و دلیل نیاز به ایجاد خلاء و سپس در مورد یکی از Gas Ballast  بالاست انواع پمپ های ایجاد کننده خلاء شرح داده شود.