تکنولوژی خلا

تکنولوژی خلا

تکنولوژی خلا یک علم میان رشته ای از مهندسی شیمی، مکانیک، متالوژِ، برق و فیزیک است.