گیربکس بالابر از چه نوع گیربکسی می باشد؟

گیربکس بالابر از چه نوع گیربکسی می باشد؟