چه گازهایی را می‌توان با پمپ خلا حلقه مایع پمپاژ کرد؟

چه گازهایی را می‌توان با پمپ خلا حلقه مایع پمپاژ کرد؟