پمپ وکیوم کرگیر RODIA-VAC با مخزن 10 لیتری روتنبرگر کد محصول: FF35200

پمپ وکیوم کرگیر RODIA-VAC با مخزن 10 لیتری روتنبرگر کد محصول: FF35200