پمپ وکیوم روغنی دزپارت 195 متر مکعب بر ساعت DVP 200

پمپ وکیوم روغنی دزپارت 195 متر مکعب بر ساعت DVP 200