پمپ وکیوم روغنی دزپارت 175 متر مکعب بر ساعت DVP 160

پمپ وکیوم روغنی دزپارت 175 متر مکعب بر ساعت DVP 160