پمپ وکیوم روغنی دزپارت 146 متر مکعب بر ساعت DVP 160

پمپ وکیوم روغنی دزپارت 146 متر مکعب بر ساعت DVP 160