پمپ وکیوم روغنی ایپک 8.5 متر مکعب بر ساعت مدل AHV 6

پمپ وکیوم روغنی ایپک 8.5 متر مکعب بر ساعت مدل AHV 6