پمپ وکیوم روغنی ایپک 5.5 متر مکعب بر ساعت مدل 2LT1/5c

پمپ وکیوم روغنی ایپک 5.5 متر مکعب بر ساعت مدل 2LT1/5c