پمپ وکیوم روغنی ایپک 15.3 متر مکعب بر ساعت مدل AHV 10

پمپ وکیوم روغنی ایپک 15.3 متر مکعب بر ساعت مدل AHV 10