پمپ وکیوم روتاری روغنی تک مرحله ای 160 متری مدل X-160 برند JOYSUN ا X-160 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump

پمپ وکیوم روتاری روغنی تک مرحله ای 160 متری مدل X-160 برند JOYSUN ا X-160 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump