پمپ وکیوم خشک 220 ولت خارجی 3000 دوروزن 13 کیلو

پمپ وکیوم خشک 220 ولت خارجی 3000 دوروزن 13 کیلو