پمپ وکیوم (ابی) 60 مترمکعبی با2.2 کیلووات (3 اسب) 3000دور اسب الکتروژن سه فاز متحد تبریز تیپ MVP-60

پمپ وکیوم (ابی) 60 مترمکعبی با2.2 کیلووات (3 اسب) 3000دور اسب الکتروژن سه فاز متحد تبریز تیپ MVP-60