پمپ وکیوم (ابی) 25 مترمکعبی با1.1 کیلووات (1.5 اسب) 3000دور اسب الکتروژن سه فاز متحد تبریز تیپ MVP-25

پمپ وکیوم (ابی) 25 مترمکعبی با1.1 کیلووات (1.5 اسب) 3000دور اسب الکتروژن سه فاز متحد تبریز تیپ MVP-25