پمپ خلا ، پمپ وکیوم هوا نمونه باکیفیت و دیافراگم اصلاح شده و قویتر/وکیوم غیر روغنی و دیافراگمی ۱۲ ولت با جریان هوای بالای ۱۵ لیتر مناسب تجهیزات پزشکی و پروژه های ابداعی با فشار منفی کنترل شده ا vacuum Pump 12V

پمپ خلا ، پمپ وکیوم هوا نمونه باکیفیت و دیافراگم اصلاح شده و قویتر/وکیوم غیر روغنی و دیافراگمی ۱۲ ولت با جریان هوای بالای ۱۵ لیتر مناسب تجهیزات پزشکی و پروژه های ابداعی با فشار منفی کنترل شده ا vacuum Pump 12V