مونو پمپ چیست و چه کاربردی دارد؟

مونو پمپ چیست و چه کاربردی دارد؟