شرایط نگهداری پمپ وکیوم روتاری روغنی

شرایط نگهداری پمپ وکیوم روتاری روغنی

بازرسی پمپ وکیوم پره روتاری  روغنی

1-سطح روغن پمپ را بررسی کنید
2-نشت روغن در کاسه نمد شافت جلو را بررسی کنید:
3-نشت روغن بین محفظه روغن و محفظه اتصال را بررسی کنید
4-فیلترهای روغن و اگزوز را بررسی کنید
4-نوع روغن را مشخص کنید
5-دمای فیلتر روغن را با دمای پوشش پمپ مقایسه کنید
6-شرایط روغن را بررسی کنید (نمودار فقط مربوط به هیدروکربن است) وقتی روغن یک رنگ چای تیره است ، تغییر روغن لازم است (شماره 4 – تصویر بالا را ببینید)
7-کوپلینگ موتور را برای وجود صداهای بررسی کنید
8-پروانه فن موتور و فن های خنک کننده را بررسی کنید
9-فیلتر روغن را از نظر نشتی بررسی کنید
10-پمپ را برای نصب سطح بررسی کنید
11-فیلترهای اگزوز را بررسی کنید
12-عملکرد بالست گاز / فیلتر بالاست گاز تمیز را بررسی کنید
13-دام آلودگی تمیز
14-عملکرد شیر برگشتی ضد مکش را بررسی کنید
15-دمای پمپ را در ناحیه شیشه مشاهده کنید
16-تمام واشرهای تخت را روی شاخه های تخلیه / پر کردن بصری بازرسی کنید
17-شیر شناور را چک کنید (در صورت وجود)
18-تسمه های محرک را از نظر سایش ، کشش بررسی کنید
19-آب خنک کننده را بررسی کنید (در صورت وجود)
20-مبدل حرارتی / پمپ را از نظر نشت آب بررسی کنید (در صورت وجود)
21-خواندن دما را در شیر حرارتی بررسی کنید
22-تمیز کردن رادیاتور / جریان هوا را بررسی کنید
23-تمیزکاری محلی که پمپ در آن استفاده می شود را بصری بررسی و ثبت کنید
برای کسب راهنمایی بیشتر در مورد کار با پمپ های چرخشی

021-66791775

021-66791776