انواع بلوئر هوا چیست و کاربرد آن‌ها چگونه است؟

انواع بلوئر هوا چیست و کاربرد آن‌ها چگونه است؟