الکتروموتور عمودی چیست و چه کاربردی دارد

الکتروموتور عمودی چیست و چه کاربردی دارد