اثرات منفی فیلتراسیون خط مکش بر پمپ وکیوم

اثرات منفی فیلتراسیون خط مکش

برندان کیسی عملکرد فیلترها در سیستم هیدرولیک حفظ پاکیزگی مایعات است. با توجه به اینکه هدف از حفظ پاکیزگی مایعات ، بدست آوردن حداکثر عمر مفید از اجزای سیستم است ، ضروری است که درک کنیم برخی از مکانهای فیلتر می توانند نتیجه عکس داشته باشند ، خط مکش از جمله آنهاست. از نظر فیلتراسیون ، ورودی پمپ مکانی ایده آل برای فیلتر کردن محیط است. عدم وجود هم چنین سرعت سیال زیاد ، که ذرات به دام افتاده را مختل می کند و هم افت فشار زیاد روی عنصر ، که باعث کوچ ذرات از طریق محیط می شود ، باعث افزایش کارایی فیلتر می شود. با این حال ، این محدودیت ها ممکن است با محدودیت جریانی که این عنصر در خط ورودی ایجاد می کند و اثر منفی آن بر عمر پمپ ، غلبه کنند. فیلترهای ورودی یا مکش پمپ معمولاً به صورت صافی 150 میکرونی (100 مش) در می آیند که به داخل نفوذ ورودی پمپ در داخل مخزن پیچ می شود. محدودیت ناشی از صافی مکش ، که در دمای پایین سیال (گرانروی زیاد) و با مسدود شدن عنصر افزایش می یابد ، احتمال ایجاد خلا جزئی در ورودی پمپ را افزایش می دهد. خلا Ex زیاد در ورودی پمپ ممکن است باعث فرسایش کاویتاسیون و آسیب مکانیکی شود. فرسایش کاویتاسیون هنگامی که خلاial جزئی در خط مصرف پمپ ایجاد می شود ، کاهش فشار مطلق می تواند منجر به تشکیل حباب های گاز و / یا بخار درون مایع شود. هنگامی که این حباب ها در معرض فشارهای بالا در خروجی پمپ قرار می گیرند ، به شدت منفجر می شوند. فشارهای فروپاشی بیشتر از 145000 PSI ثبت شده است و در صورت بروز میکرودیزلینگ (احتراق مخلوط هوا / روغن) دمایی تا 2.012 درجه فارنهایت ممکن است. وقتی حباب ها در نزدیکی سطح فلز فرو می ریزند ، فرسایش رخ می دهد (شکل 1). شکل 1. آسیب فرسایش کاویتاسیون به صفحه سوپاپ سخت شده مورد فرسایش حفره ای به سطح اجزای مهم آسیب می رساند و مایع هیدرولیک را با ذرات سایش آلوده می کند. کاویتاسیون مزمن می تواند باعث فرسایش قابل توجه شود و منجر به خرابی پمپ شود. آسیب مکانیکی هنگامی که خلاial جزئی در ورودی پمپ ایجاد می شود ، نیروهای مکانیکی ناشی از خلا itself خود می توانند باعث خرابی فاجعه بار شوند. ایجاد خلاuum در محفظه های پمپاژ یک پمپ محوری سوکت توپ پیستون و پد دمپایی را در کشش قرار می دهد. این اتصال برای مقاومت در برابر نیروی کششی بیش از حد طراحی نشده است و در نتیجه ، دمپایی از پیستون جدا می شود (شکل 2). شکل 2. دمپایی از پیستون خود جدا شده است نتیجه خلاuum بیش از حد در ورودی پمپ اگر نیروی کششی ناشی از خلا enough به اندازه کافی زیاد باشد ، یا در طی ساعتهای طولانی کار با اتصال مفصل توپی در زمان ورود ، کشش به صورت فوری اتفاق می افتد. صفحه نگهدارنده پیستون ، که وظیفه اصلی آن حفظ تماس دمپایی پیستون با صفحه swash است ، باید در مقابل نیروهایی که برای جدا کردن پیستون از دمپایی آن عمل می کنند ، مقاومت کند. این بار ناشی از خلا wear باعث تسریع در سایش بین دمپایی و صفحه نگهدارنده می شود و می تواند باعث پیچ خوردگی صفحه نگهدارنده شود. این اجازه می دهد تا دمپایی در هنگام ورودی تماس با صفحه swash را از دست بدهد ، و هنگامی که مایع تحت فشار در هنگام خروج روی انتهای پیستون عمل می کند ، آن را دوباره بر روی صفحه swash قرار می دهیم. این ضربه به دمپایی های پیستونی و صفحه سواش آسیب می رساند ، و به سرعت منجر به خرابی فاجعه بار می شود. در طرح های پمپ محور خمیده ، پیستون بهتر توانایی مقاومت در برابر نیروهای کششی ناشی از خلا را دارد. ساختار پیستون به طور کلی ناهموارتر است و توپ پیستون را معمولاً توسط یک صفحه نگهدارنده پیچ دار در سوکت شافت خود نگه می دارد. با این حال ، شکست کششی ساقه پیستون و / یا کمانش صفحه نگهدارنده هنوز هم می تواند در شرایط خلاuum زیاد رخ دهد. در طراحی پمپ پره ، پره ها باید از موقعیت جمع شده در روتور در هنگام ورودی امتداد داشته باشند. وقتی این اتفاق می افتد ، مایعات ورودی پمپ جای خالی روتور ایجاد شده توسط پره در حال گسترش را پر می کند. اگر خلا excessive بیش از حد در ورودی پمپ وجود داشته باشد – در پایه پره عمل می کند. این امر باعث می شود که پره ها در حین ورودی با حلقه بادامک تماس خود را از دست ندهند و پس از آنکه مایع تحت فشار در هنگام خروج بر روی پایه پره کار می کند ، آنها را دوباره بر روی حلقه بادامک قرار می دهند. این ضربه به نوک پره ها و حلقه بادامک آسیب می زند و به سرعت منجر به خرابی فاجعه بار می شود. پمپ های دنده از نظر مکانیکی کمترین حساس به نیروهای ناشی از خلاuum هستند. با وجود این واقعیت ، تحقیقات نشان داده است که گرفتگی صافی مکش ناشی از محصولات جانبی اکسیداسیون روغن صمغی می تواند عمر مفید پمپ دنده خارجی را حداقل 50 درصد کاهش دهد. با توجه به احتمال صافی مکش برای آسیب رساندن به پمپ ، چرا اصلاً از آنها استفاده می شود؟ این س whenال کنجکاوتر می شود که در نظر بگیرید اگر مخزن و مایعات موجود در آن تمیز شود و کلیه هوا و مایعات ورودی به مخزن به اندازه کافی فیلتر شود ، مایعات موجود در مخزن حاوی ذرات سختی نیست که به اندازه کافی درشت شوند. صافی مشبک واضح است که بررسی استدلال های i