پمپ وکیوم روغنی روتاری

پمپ وکیوم روغنی روتاری مشخصه قابل توجه پمپ های پره روتاری مهر و موم شده روغن (OSRV) استفاده از روغن به عنوان درزگیر است که در پمپ های “خشک” یافت نمی شود.