صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: وکیوم پمپ
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
Gear pumps
بی پاسخمحمد مهدی پرسیده شد 4 ماه ago • 
452 views0 answers0 votes
When do I change my vacuum pump fluid?
بی پاسخزکریا پرسیده شد 5 ماه ago • 
474 views0 answers0 votes
Rough&Middle Vacuum Pump
بی پاسخمحمد مهدی پرسیده شد 5 ماه ago • 
480 views0 answers0 votes
What is normal vacuum at idle?
بی پاسخوزیری پرسیده شد 7 ماه ago • 
709 views0 answers0 votes
How many bar is full vacuum?
بی پاسخوزیری پرسیده شد 7 ماه ago • 
760 views0 answers0 votes