صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: وکیوم پمپ
Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
Gear pumps
بی پاسخمحمد مهدی پرسیده شد 8 ماه ago • 
748 views0 answers0 votes
When do I change my vacuum pump fluid?
بی پاسخزکریا پرسیده شد 8 ماه ago • 
817 views0 answers0 votes
Rough&Middle Vacuum Pump
بی پاسخمحمد مهدی پرسیده شد 8 ماه ago • 
805 views0 answers0 votes
What is normal vacuum at idle?
بی پاسخوزیری پرسیده شد 11 ماه ago • 
1052 views0 answers0 votes
How many bar is full vacuum?
بی پاسخوزیری پرسیده شد 11 ماه ago • 
1096 views0 answers0 votes