پمپ وکیوم 0.75 L/min با فشار منفی 35 KPA ا small vacuum pump

پمپ وکیوم 0.75 L/min با فشار منفی 35 KPA ا small vacuum pump