پمپ وکیوم مریک MERIK تک مرحله 250 متر مکعب بر ساعت R2 RMV 0250/A

پمپ وکیوم مریک MERIK تک مرحله 250 متر مکعب بر ساعت R2 RMV 0250/A