پمپ وکیوم مریک MERIK تک مرحله 160 متر مکعب بر ساعت R2 RMV 0160/A

پمپ وکیوم مریک MERIK تک مرحله 160 متر مکعب بر ساعت R2 RMV 0160/A