پمپ وکیوم (ابی) 200 m3/h متحد تبریز مدل MVP-200M با 5.5 کیلووات (7.5 اسب) 1400دور الکتروژن

پمپ وکیوم (ابی) 200 m3/h متحد تبریز مدل MVP-200M با 5.5 کیلووات (7.5 اسب) 1400دور الکتروژن