پمپ وکیوم (ابی) 100 مترمکعبی با 4کیلووات (5.5اسب)3000دور الکتروژن متحد تبریز مدل MVP-100

پمپ وکیوم (ابی) 100 مترمکعبی با 4کیلووات (5.5اسب)3000دور الکتروژن متحد تبریز مدل MVP-100