پمپ وکیوم آبی چیست و به چه صورت کار می کند؟

پمپ وکیوم آبی چیست و به چه صورت کار می کند؟