پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟

پمپ شناور چیست و چه کاربردی دارد؟