پمپ خلا حلقه ای مایع چیست؟

پمپ خلا حلقه ای مایع چیست؟