فشار وکیوم چیست و چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟
فشار وکیوم چیست و چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

فشار وکیوم چیست و چگونه آن را اندازه گیری می کنید؟

فشار وکیوم: اصطلاح وکیوم often اغلب اشتباه درک می شود. در نتیجه ، هنگام بحث در مورد اندازه گیری فشار و انتخاب مبدلهای فشار معمولاً بد کاربرد می شود. فشار ، اعمال نیرو بر روی یک جسم است. با این وجود ، بسته به کاربردها ، فشار را می توان به روشهای مختلف اندازه گیری کرد.

  • فشار خلاء
  • فشار سنج
  • فشار مطلق
  • فشار دیفرانسیل
  • سنسورهای خلاء

فشاروکیوم خلاء (Vacuum Pressure)

طبق تعریف ، خلاء فضایی است که با استفاده از مصنوعی (مانند پمپ هوا) تا حدی (در بالاترین درجه ممکن) خسته می شود. این تعریف اشاره به خلاء زیاد یا سخت دارد. شکل 1 رابطه فشار مطلق و فشار سنج را با 0 PSIA برابر باخلاء زیاد یا سخت نشان می دهد.

شکل (1)

فشار وکیوم گیج (Gauge Pressure)

فشار گیج فشاری است که نسبت به فشار جو محیط اندازه گیری می شود (تقریباً 14.7 PSIA). به آن پوند در هر اینچ مربع (سنج) یا PSIG گفته می شود. خروجی الکتریکی مبدل فشار سنج 0 VDC در 0 PSIG (14.7 PSIA) و خروجی مقیاس کامل (به طور معمول 5 VDC) در فشار مقیاس کامل (در PSIG) است.

فشار وکیوم مطلق (Absolute Pressure)

فشار مطلق نسبت به وکیوم high زیاد (0 PSIA) اندازه گیری می شود. به آن پوند در اینچ مربع (مطلق) یا PSIA گفته می شود. خروجی الکتریکی مبدل فشار مطلق 0 VDC در 0 PSIA و خروجی مقیاس کامل (معمولاً 5 VDC) در فشار مقیاس کامل (در PSIA) است. وکیوم می تواند به هر فشاری بین 0 PSIA و 14.7 PSIA اشاره داشته باشد و بنابراین باید بیشتر تعریف شود. برای برنامه های کاربردی مربوط به اندازه گیری فشارهای وکیوم  در این دامنه کامل ، دو روش متفاوت معمولاً اتخاذ می شود.

شکل(2)
فشار وکیوم نسبت به فشار جو محیط اندازه گیری می شود. به آن پوند در هر اینچ مربع (وکیوم ) یا PSIV گفته می شود. خروجی الکتریکی مبدل فشار خلا vac 0 VDC در 0 PSIV (14.7 PSIA) و خروجی مقیاس کامل (به طور معمول 5 VDC) در وکیوم کامل مقیاس ، 14.7 (0 PSIA) است. مبدل فشار وکیوم proport متناسب با کاهش فشار ، ولتاژ مثبت مثبت تری را ایجاد می کند (افزایش وکیوم ). مبدل فشار مطلق متناسب با افزایش فشار (کاهش وکیوم ) ، ولتاژ مثبت بیشتری را ارائه می دهد.
مثال)
مبدل وکیوم:
Range: 0 to 14.7 PSIV
Output: 0 to 5 VDC
مبدل مطلق:
Range: 0 to 14.7 PSIA
Output: 0 to 5 VDC

فشار وکیوم دیفرانسیل (Differential Pressure)

از خلاac اغلب به عنوان فشار منفی (یا وکیوم soft نرم) یاد می شود. این امر زمانی اتفاق می افتد که برنامه نیاز به نظارت داشته باشد که هم فشار در فشار زیر فشار اتمسفر کاهش یابد و هم فشار فشار دیفرانسیل دو طرفه جو افزایش یابد.

شکل (3)
در اینجا فشار دیفرانسیل فشاری است که نسبت به فشار مرجع اندازه گیری می شود. به آن پوند در هر اینچ مربع (دیفرانسیل) یا PSID گفته می شود.
اگر فشار مرجع یک اتمسفر باشد ، دامنه فشار دیفرانسیل برابر با محدوده فشار گیج است. خروجی الکتریکی مبدل فشار دیفرانسیل دو طرفه معمولاً 0 VDC در یک جو با افزایش ولتاژ مثبت متناسب با افزایش فشار مثبت و افزایش ولتاژ منفی متناسب با افزایش فشار منفی است.
مثال)
مبدل فشار دیفرانسیل دو طرفه:
Range: 0 to ±5 PSID
Output: 0 to ±2.4 VDC
مبدل های فشار دیفرانسیل دو طرفه برای اندازه گیری وکیوم soft نرم یا کم (معمولاً بیشتر از 5 PSIA) در حالی که مبدل فشار کم مطلق برای اندازه گیری خلا hard سخت یا زیاد (معمولاً کمتر از 5 PSIA) استفاده می شود. شکل 4 وکیوم های نرم و سخت را نشان می دهد.
شکل (4)

سنسورهای خلاء (Set Setra Vacuum)

مبدل های فشار وکیوم Set Setra با فناوری سنجش خازنی ساخته شده اند و در کاربردهای بسیار متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند. دقیق ، قابل اعتماد و پایدار ، Setra’s Model 206 ، 209 و 210 با موفقیت در کاربردهای قالب گیری تزریقی تا ساخت نیمه هادی ادغام شده اند. AXD آخرین مورد اضافه شده به این خانواده از محصولات است و به عنوان یک راه حل قوی برای سخت ترین برنامه ها در نظر گرفته شده است.

صنایع وکیوم پمپ آسیا ( AsiaVacuumPumps ) با به کارگیری کادری مجرب در جهت تعمیر و نگهداری در صنعت وکیوم ، بلوئر و کمپرسور اقدام مینماید جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید.

برای مطالعه مقلات بیشتر کلیک کنید.

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]