باکس الکترونیکی تمام فلزی دو سطحی،کیفیت ساخت بالا و رنگ باکیفیت ،مناسب ساخت انواع منبع تغذیه،اینورتر،سوییچینگ،هویه،هویه و کوره القایی ، ا Electronic box

باکس الکترونیکی تمام فلزی دو سطحی،کیفیت ساخت بالا و رنگ باکیفیت ،مناسب ساخت انواع منبع تغذیه،اینورتر،سوییچینگ،هویه،هویه و کوره القایی ، ا Electronic box