آزمایش نشت یابی وکیوم هلیوم چیست؟

آزمایش نشت یابی وکیوم هلیوم چیست؟

فروش و تعمیر انواع پمپ های وکیوم و بلوئر های هوادهی
021-66791775
021-66791776

آزمایش نشت هلیوم چیست؟
هلیم یکی از کوچکترین مولکولهای گاز است و بی اثر است. بی اثر بودن ، استفاده از آن نسبتاً بی خطر است و با هیچ یک از مواد موجود در قطعه مورد آزمایش واکنش نشان نخواهد داد. در بیشتر برنامه های آزمایش نشت هلیوم ، از یک طیف سنج جرمی (آشکارساز نشت) تنظیم شده برای تشخیص هلیوم استفاده می شود. همچنین می توان از مخلوط 95٪ نیتروژن 5٪ هیدروژن استفاده کرد. آزمایش نشت هلیوم به طور کلی حساس تر از استفاده از تکنیک های تحلیل فشار است. پوسیدگی فشار همچنین به شما امکان نمی دهد با استفاده از گاز ردیاب ، محل خاص نشت را مشخص کنید.

روش های تشخیص نشت
خلاac: تجهیزات مورد آزمایش با استفاده از آشکارساز نشت یا آشکارساز نشت در کنار پمپ خشن بزرگ تر تخلیه می شود. برای مشخص کردن محل نشت ، یک گاز ردیاب به بیرون تجهیزات وارد می شود.

استشمام: تجهیزات مورد آزمایش با گاز جستجو یا مخلوط گاز جستجو تحت فشار قرار می گیرند. از یک پروب اسنیفر متصل به دستگاه نشت یاب برای بوگیری محل نشت در تجهیزات استفاده خواهد شد.

بین این دو روش بسته به کاربرد خاص تغییرات زیادی وجود دار