وکیوم آسیا
فناوری و مهندسی سیستمهای خلا
      English  خانهدرباره مافراورده‌ها و پشتیبانیتازه‌هاخریدنقشه تارنماگفتگو با ما 

پمپ مارپیچی(Scroll)

پمپ روتس(Roots)پمپ چرخشی تیغه ای(Rotary Vane) 

فیزیک وکیوم

خلاء یا وکیوم با اینکه تکنولوژی پیچیده ای دارد با این حال دارای فیزیک بسیار ساده ای است. خلأ به فضایی گفته می‌شود که خالی از ماده باشد به گونه‌ای که فشار آن بسیار بسیار کمتر از فشار اتمسفر باشد. یک خلاء ایده آل فضایی است که خالی از هر گونه ذره از ماده باشد که در عمل دسترسی به آن غیر ممکن است . کیفیت یک خلاء را نزدیکی به وضعیت خلاء ایده آل تعیین می کند که  فشار آن می تواند معیار خوبی برای کیفیت خلاء باشد. فشار گاز عبارت است از نیرو بر واحد سطحی که ازطرف گاز در یک ظرف، بر سطح داخلی ظرف وارد می شود. در حقیقت مولکول های گاز به خاطر داشتن انرژی جنبشی، به سطح درونی ظرف ضربه میزنند و به آن نیرو وارد می کنند . واحد اندازه گیری فشار در دستگاه استاندارد پاسکال است که برابر است با وارد کردن نیروی یک نیوتن بر سطحی به اندازه ی یک متر مربع.

 

گاس بالاست

 گاس بالاست(Gas Ballast) در پمپهای چرخشی روغنی (Rotary Vane)


© COPYRIGHT 2010 ALL RIGHTS RESERVED Asiavacuumpumps.COM , last update 15 July 2011
پمپ وکیوم Vacuum Pump | بلوئر هوا Air Blower | هیدرولیک Hydraulic | پمپ سانتریفیوژ Centrifugal pumps